Oferta

  • Kompleksowa obsługa biur projektowych od strony geodezyjnej we wszystkich stadiach opracowania dokumentacji projektowej: (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, NMT, ortofotomapy, mapy do celów projektowych, dokumentacja formalno-prawna, analizy własności nieruchomości)
  • Opracowania przyrodnicze w Standardzie danych GIS w ochronie przyrody
  • Opracowanie i przetwarzanie danych przestrzennych
  • Opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej
  • O firmie

    Maposfera oferuje usługi z zakresu geodezji i systemów informacji przestrzennej ukierunkowane na potrzeby biur projektowych. Zajmujemy się opracowaniem danych mapowych i opisowych, wykonywaniem analiz przestrzennych, map tematycznych i numerycznych modeli terenu. Biegła znajomość oprogramowania GIS i CAD pozwala nam sprawnie łączyć opracowania projektantów z możliwościami baz danych.